Poděkování FN Ostrava

Poděkování žákům naší základní školy za finanční dar pro oddělení dětské hematoonkologie. Více informací naleznete zde: Poděkování

11.07.2018