Informace rodičům - Ukončení školního roku 2017/2018

V posledním týdnu od 25. 6. – 28. 6. 2018 bude výuka ve všech třídách základní školy ukončena po 4. vyučovací hodině.

V pátek 29. 6. 2018 od 8 – 9 hodin proběhne v kmenových třídách ( 1. 2. 3. tř. multifunkční hřiště, 4. 5. tř. KD) zhodnocení celého školního roku a žákům bude rozdáno vysvědčení. Žáci z KD odchází domů po 9 hodině. Žáci 1.2.3. třídy, kteří nenavštěvují školní družinu rovněž odchází domů po 9 hodině. Na hřišti bude zajištěna od 9 – 10 hodin školní družina, žáci poté, cca v 10:30 hodin půjdou s p. vychovatelkou na oběd. Po obědě bude činnost ŠD ukončena a děti odchází domů na vytoužené prázdniny.