Poděkování

Vážení občané, dovolte mi, abych tímto poděkovala všem zaměstnancům základní školy naší organizace a zaměstnancům Obecního úřadu v Těškovicích, kteří se od března 2018 do konce května 2018 podíleli na stěhování veškerého vybavení a zařízení základní školy do náhradních učebních prostor a skladů.
Mgr. S. Jarošová

03.06.2018