Návštěva prvňáčků v ZUŠ Pustá Polom

Ve čtvrtek 3.5. vyjely děti 1. třídy na koncert žáků ZUŠ do Pusté Polomi. Slyšely krásné tóny fléten, akordeonu, violoncela, lesního rohu, klavíru, hoboje i klarinetu. Nechyběl zpěv dětí a veselé hádanky. Výlet s koncertem se moc líbil.

 

 

03.05.2018