DPS Jasmínek vítal naše nejmenší občánky

V neděli 29. 4. 2018 se uskutečnil v kulturním domě v Těškovicích společenský obřad, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. I náš dětský pěvecký sbor Jasmínek měl možnost být u těchto slavnostních chvil. Děti se představily širokému publiku a zejména našim nejmenším lidovou písní Ó, řebíčku zahradnický, zazněla známá ukolébavka Princi můj malinký spi nebo píseň z pohádky Zlatovláska Pluj moje růže, dál a dál. Mezi skladbami si posluchači mohli také vyslechnout dětskou poezii našich předních básníků. V závěru hudebního vystoupení děti obdržely od zaměstnanců Obecního úřadu v Těškovicích sladkou odměnu, kterou si jistě za svůj hezký výkon zasloužily.

02.05.2018