Poděkováním tatínkům z MŠ

Vedení školy a pedagogický sbor touto cestou děkuje všem tatínkům, kteří mají své dítě v mateřské škole a zúčastnili se brigády na převoz písku do pískoviště. Děkujeme mnohokrát za Váš čas a ochotu se na této akci podílet. Také zároveň děkujeme zaměstnancům obce, kteří nám pískoviště připravili, aby se písek mohl vyměnit.

 

01.05.2018