Fond Sidus

Mateřská škola za náramky vybrala částku 875 Kč a za tuto pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú obdržela certifikát (viz níže). Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.
Všem dárcům moc děkujeme. 

Certifikat Fond Sidus

31.03.2018