Kdo z nás píše nejkrásněji?

Ve čtvrtek 15. března naši žáci soutěžili o nejkrásnější písemný projev. 

Žáci byli rozděleni do tří kategorií podle tříd a jejich úkolem bylo přepsání úryvku básně. Všichni žáci se velmi snažili, proto bylo pro porotu velice těžké vybrat tři nejlepší práce za každou kategorii. Žáci s nejlépe hodnocenými pracemi obdrželi diplom a sladkou odměnu. 
Vítězné práce si můžete prohlédnout zde: práce dětí
I. kategorie – 1. ročník 
II. kategorie – 2. + 3. ročník
III. kategorie – 4. + 5. ročník
27.03.2018