První pomoc ve škole

Ve středu 21. března naši školu navštívil MUDr. Michal Kupka, aby žáky seznámil s poskytováním základů první pomoci. Žáci se teoreticky dozvěděli, jak se správně zachovat v případě různých úrazů nebo jak zavolat první pomoc po telefonu. Teoretické znalosti si pak vyzkoušeli v praxi, resuscitovali cvičnou pannu a obvazovali si různá zranění. Svá obvázaná „zranění“ si ponechali  až do konce výuky a někteří takto úspěšně vylekali své rodiče.Celá akce byla velmi zdařilá a těšíme se na další spolupráci. 

22.03.2018