Výsledky dotazníkového šetření

Milé děti, žáci, rodiče, zaměstnanci a další strávníci naší školní jídelny! V minulých dnech jsme měli možnost vyjádřit se ke spokojenosti stravování v naší organizaci. Dotazníkové šetření proběhlo u těchto pěti skupin: rodiče dětí MŠ, žáci ZŠ, děti a žáci s dietním stravováním, zaměstnanci školy a cizí strávníci. Velmi ráda bych vám všem na tomto místě poděkovala za účast, spolupráci i vaše podněty, se kterými budeme dále pracovat.

Mgr. S. Jarošová

Výsledky dotazníkového šetření: