Hodnoceni spokojenosti se stravováním ve školní jídelně ZŠ a MŠ Těškovice

Milé děti, žáci, rodiče a strávníci naší školní jídelny!

Sdělujeme vám, že v době od soboty 24. 2. 2018 do neděle 4. 3. 2018 proběhne v naší organizaci hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně, a to na základě dobrovolného anonymního vyplnění dotazníku v elektronické podobě a v listinné podobě. Dotazníky jsou určeny těmto skupinám:

  • Rodičům dětí MŠ (vyplňte prosím elektronicky – viz odkaz níže)
  • Žákům ZŠ (žáci vyplní v listinné podobě ve škole)
  • Dětem a žákům s dietním stravováním (v MŠ rodiče elektronicky – viz odkaz níže, v ZŠ žáci vyplní ve škole)
  • Zaměstnancům organizace (vyplňte prosím elektronicky – viz odkaz níže)
  • Cizím strávníkům (vyplňte prosím v listinné podobě, dotazníky budou rozdány i zpět posbírány zaměstnancem OÚ při roznášce obědů).

Cizí strávníci, kteří si vyzvedávají obědy osobně si mohou vyzvednout dotazník při předání obědu u okénka ŠJ. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do urny, která bude u výdejního okénka v ŠJ.

Cílem tohoto hodnocení je zjistit úroveň spokojenosti strávníků, popř., jaké jsou požadavky na zlepšení a zkvalitnění stravování. Pro vaši spokojenost uděláme vše, co bude v našich silách.

S výsledky dotazníkového šetření budete seznámeni.

Děkuji vám za vstřícnost, pomoc při zajišťování výsledků a za čas, který jste nám věnovali.

Odkazy na dotazníky naleznete zde:

Mgr. S. Jarošová, ředitelka školy

V Těškovicích 21. 2. 2018