Děkovný list ZOO Ostrava

ZOO Ostrava děkuje Základní škole a Mateřské škole Těškovice za sponzorský příspěvek 2 000 Kč, který je určen na výdaje spojené s chovem pandy červené. Více informací viz příloha: děkovný list