Novoroční koncert Jasmínku

V pondělí 8. 1. 2017 pěvecký sbor Jasmínek navštívil babičky, dědečky a zaměstnance v Domově Na zámku v Kyjovicích. Písněmi se zimní tematikou i koledami jsme si připomenuli nedávno proběhlé Vánoce a přivítali jsme nový rok 2018. Také jsme zazpívali písně lidové, zazněly verše předních českých básníků. Pro velkou úspěšnost jsme některé písně opakovali a babičky a zaměstnanci si i zatancovali. Nás Novoroční koncert navštívil i pan ředitel této organizace, Ing. Leo Nevřela. V závěru akce všichni sboristé dostali za svůj výkon sladkou odměnu a poté jsme se již vydali na cestu zpět domů.

09.01.2018