Klub rodičů

prasatko

Při ZŠ a MŠ aktivně funguje Klub rodičů (SRPŠ). Klub spolupracuje se základní i mateřskou školou a pomáhá organizovat některé akce. Vybrané aktivity dětem z MŠ a žákům ZŠ hradí. Finanční příspěvky se vybírají jednou ročně ve výši, která je stanovena přímo rodiči na první hromadné třídní schůzce školního roku. Výběr probíhá bezhotovostně.

ÚČET KLUBU RODIČŮ

  • číslo účtu pro platbu příspěvků SRPŠ:   1272649035/3030
  • částka je 500 Kč na žáka
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno žáka. Děkujeme.

POKLADNÍK KLUBU RODIČŮ

Pavla Konvalinková konvalinkovapavla@seznam.cz
telefon 737 542 821