Pěvecký sbor Jasmínek

Náš dětský pěvecký sbor JASMÍNEK byl založen dne 2. 11. 2015. Sbor navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Ve školním roce 2015/16 navštěvovalo toto hudební těleso 25 dětí. Učili jsme se zpívat písně lidové, jazzové, koledy i písně populární. Také jsme se naučili správnému dýchání, artikulaci, postoji u zpěvu, technice zpívání a také jsme zvládli jednoduché taneční prvky.

Svým zpěvem jsme potěšili nejen občany Těškovic, ale taky jsme vystupovali např. v Domově důchodců v Kyjovicích, v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Vedoucí pěveckého sboru je naše paní ředitelka, Mgr. Soňa Jarošová, která nás vše učí a náš zpěv doprovází na klávesové nástroje.

jasminek2 foto jasminek1

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Výuka bude probíhat v kroužku Pěvecký sbor, 1 x týdně 45 minut, v odpoledních hodinách. Před hudebním vystoupením nebo koncertem budou kromě výuky v pěv. sboru zrealizována i hudební soustředění v odpoledních hodinách. O Těchto mimořádných soustředěních budou rodiče z organizačních důvodů i z důvodu bezpečnosti dítěte předem vždy písemně vyrozuměni (návratky).