Pěvecký sbor Jasmínek

Náš dětský pěvecký sbor JASMÍNEK byl založen dne 2. 11. 2015. Sbor navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Sbor navštěvuje 20 žáků. Náplní kroužku je výuka zpěvu písní lidových, jazzových, koled a písní populárních, dále nácvik správné techniky při zpěvu – správné dýchání, artikulace, postoj u zpěvu a jednoduché taneční prvky.

Vystupujeme na řadě společenských a kulturních vystoupeních v průběhu celého školního roku a to nejen v Těškovicích, ale také v okolních vesnicích.

Vedoucí pěveckého sboru je ředitelka školy, Mgr. Soňa Jarošová, která žáky pěvecký sbor vyučuje a doprovází na klávesové nástroje.

Záznamy z jednotlivých kulturních akcí můžete zhlédnout v příspěvcích pod základní školou.

jasminek2 foto jasminek1

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Výuka bude probíhat v kroužku Pěvecký sbor, 1 x týdně 45 minut, v odpoledních hodinách. Před hudebním vystoupením nebo koncertem budou kromě výuky v pěv. sboru zrealizována i hudební soustředění v odpoledních hodinách. O těchto mimořádných soustředěních budou rodiče z organizačních důvodů i z důvodu bezpečnosti dítěte předem vždy písemně vyrozuměni (návratky).