O škole

blackboard-1299841_960_720

Naše malotřídní základní škola nabízí vzdělání žákům od 1. do 5. ročníku. Žáci se vzdělávají ve třech třídách. Ve dvou třídách se učí dva spojené ročníky (vždy dle počtu žáků), v samostatné třídě se většinou učí nejpočetnější ročník. Rodinné prostředí a nízký počet žáků ve třídách nám dovoluje realizovat individuální přístup, věnovat čas žákům nadaným i žákům s poruchami učení. Komunita spojených ročníků vede děti k samostatnosti, nápodobou starších spolužáků se rychleji než v běžných školách učí náležité sebeobsluze, školnímu režimu i vzájemné komunikaci.

Škola má kapacitu 65 žáků, v posledních letech školu navštěvuje kolem 40 žáků, v jedné třídě se tak vzdělává většinou 10 – 15 žáků.

Budova školy prošla v letech 2018 – 2019 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, během které vznikla půdní vestavba.

Ve škole jsou tři kmenové třídy, každá z nich je barevně odlišena a  vybavena novým nábytkem a novou magnetickou tabulí, dále interaktivní tabulí s ozvučením a učitelským notebookem. Ve fialové třídě vznikla školní knihovna s řadou nově nakoupených knih.

V přízemí budovy se nachází žákovské šatny s uzamykatelnými skříňkami, sociální zařízení, tělocvična s novým speciálním povrchem, nové šatny pro externí organizace, modrá kmenová třída pro 1. a 2. ročník a učitelská sborovna s malou kuchyňkou.

V 1. patře se nachází žlutá kmenová třída pro 3. a 4. ročník a fialová kmenová třída pro 5. ročník s klavírem, která slouží pro výuku hudební výchovy. V tomto patře se také nachází ředitelna školy.

V nově zbudovaném 2. patře se nachází počítačová a jazyková učebna vybavená notebooky se sluchátky, tiskárnami a iPady. Dále je zde učebna environmentální výchovy, ve které se vyučuje především přírodověda a prvouka. V odpoledních hodinách slouží jako družinová místnost a environmentální vzdělávací centrum při OÚ Těškovice.