O škole

blackboard-1299841_960_720

Naše malotřídní škola nabízí vzdělání žákům od 1. do 5. ročníku. Žáci se tu učí ve 3 třídách. Ve 2 třídách se učí vždy 2 spojené ročníky (vždy dle počtu žáků), v samostatné třídě se většinou učí nejpočetnější ročník. Rodinné prostředí a nízký počet žáků ve třídách nám dovoluje realizovat individuální přístup, věnovat čas žákům nadaným i žákům s poruchami učení. Komunita spojených ročníků vede děti k samostatnosti, nápodobou starších spolužáků se rychleji než v běžných školách učí náležité sebeobsluze, školnímu režimu i vzájemné komunikaci.

Škola má kapacitu 65 žáků, v posledních letech školu navštěvuje kolem 40 žáků, v jedné třídě se tak vzdělává většinou 10 – 15 žáků.

Budova školy prošla v letech 2018 – 2019 rozsáhlou rekonstrukcí, během které vznikla půdní vestavba.

Ve škole jsou tři kmenové třídy, každá z nich je barevně odlišena a  vybavena novým nábytkem a novou magnetickou tabulí, dále interaktivní tabulí s ozvučením a učitelským notebookem. Ve fialové třídě vznikla školní knihovna s řadou nově nakoupených knih.

V přízemí budovy se nachází žákovské šatny s uzamykatelnými skříňkami, sociální zařízení, tělocvična s novým speciálním povrchem, nové šatny pro externí organizace, modrá kmenová třída pro 1. a 2. ročník a učitelská sborovna s malou kuchyňkou.

V 1. patře se nachází žlutá kmenová třída pro 3. a 4. ročník a fialová kmenová třída pro 5. ročník s klavírem, která slouží pro výuku hudební výchovy. V tomto patře se také nachází ředitelna školy.

V nově zbudovaném 2. patře se nachází počítačová a jazyková učebna vybavená notebooky se sluchátky, tiskárnami a iPady. Dále je zde učebna environmentální výchovy, ve které se vyučuje především přírodověda a prvouka. V odpoledních hodinách slouží jako družinová místnost a environmentální centrum při OÚ Těškovice.