O družině

asian-1294104_960_720

Do školní družiny jsou přijímány děti 1. – 5. třídy, přednost mají děti z nižších ročníků. Poplatek za školní družinu činní 200 Kč měsíčně. Více informací o platbě za školní družinu.

Družina má k dispozici jednu samostatnou třídu s pracovními stoly a školní kuchyňkou. Dále ke svým zájmovým činnostem využívá  školní hřiště, školní zahradu a multifunkční sportoviště. Vzdělávací program je koncipovaný tak, aby vedl děti k aktivnímu odpočinku a samostatnosti.

Sportovní aktivity se střídají s výtvarnými činnostmi, soutěžemi, společenskými hrami, četbou, dopravní či dramatickou výchovou.

Školní družina je organizační součástí základní školy. Schválená kapacita je 30 žáků s jednou vychovatelkou.