Informace o platbách

calculator-23605_960_720

ÚČET ZŠ A MŠ

  • číslo účtu školy:  1850437369/0800
  • Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

PLATBY NA TENTO ÚČET

  • úplata za předškolní vzdělávání
  • úhrada poplatku za školní družinu
  • úhrada stravného ve školní jídelně

Platby ročního příspěvku Klubu rodičů SRPŠ a poplatky za účast na plaveckém výcviku posíláme na účet Klubu rodičů.