Historie ZŠ a MŠ

PRVNÍ ZMÍNKY O ŠKOLE

O prvním vyučování v naší obci se nezachovaly žádné záznamy. Prý se vyučovalo na různých místech, v bytech tehdejších rolníků. Na místě nynějšího hostince pak vznikl za vlády Marie Terezie dřevěný domek, kde byla vyčleněna jedna místnost jako „školní učírna„. Na této škole se vyučovalo třikrát týdně.

Za císaře Františka I. byla na tomtéž místě po schátralé budově si obec roku 1826 postavila školu novou. Ta obsahovala předsíň, učírnu a obydlí obecního pastýře, který využíval i zahrádku před školou. Vyučovalo se opět třikrát týdně a sice v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.


 

NOVÁ ŠKOLNÍ BUDOVA

V letech 1875 – 76 byla vystavěna nová školní budova, v níž se děti vzdělávají dodnes. Z tohoto období pochází rovněž první fotografie žáků a učitelského sboru. Každý začátek a ukončení školního roku bylo doprovázeno bohoslužbou v místním kostele.


 

VÁLEČNÉ OBDOBÍ

Ke konci války v roce 1944 – 45 byly v zimě ve třídách zřízeny noclehárny pro uprchlíky. Byli zde Poláci , nejvíce však zajatců z Ukrajiny, a to od nejmenších po starce. Učilo se v jedné třídě – rozdávaly se jen úkoly. Později byl ve třídách zřízen lazaret pro nutné operace a vyšetření.


 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A JÍDELNA

V letech 1948-51 byla ve škole umístěna i mateřská škola. Její činnost byla znovu obnovena v r. 1957.  Zemědělský útulek s celodenním provozem byl změněn od r. 1959 na mateřskou školu se stravováním. Nejprve se vyvařovalo jen pro děti MŠ, později se prodávaly obědy a svačiny i dětem národní školy. Školní budova tedy sloužila jako dvouúčelová – v přízemí pracovala MŠ, v prvním patře národní škola s 5 postupnými ročníky. Teprve v roce 1981 byla mateřská škola přemístěna do nově postavené školní budovy. Stravování žáků bylo zajištěno dovážením obědů z MŠ.


 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V roce 1993 byla zřízena na žádost rodičů školní družina. Pro zlepšení práce školy, především družiny, byla jídelna umístěna v budově mateřské školy, kde je v provozu až dodnes.