Úplata za MŠ a stravné

bills-309600_960_720

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka ZŠ a MŠ stanovila úplatu pro předškolní vzdělávání takto:

  • měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 295 Kč
  • pro děti v posledním ročníku MŠ nejvýše po dobu 12 měsíců ve výši 0 Kč
  • pro děti v posledním ročníku MŠ s odkladem školní docházky ve výši 0 Kč (týká se dětí, které překročily dobu 12 měsíců)
  • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017

Školné se platí na účet školy. STRAVNÉ PRO DĚTI V MŠ Děti z MŠ, které nedosáhly 7 let věku:

  • dopolední přesnídávka + oběd = 36 
  • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 46 Kč

Děti z MŠ, které dosáhnou v aktuálním školním roce 7 let věku:

  • dopolední přesnídávka + oběd = 37 Kč
  • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 47 Kč

PLATBA STRAVNÉHO

  • v 10. – 15. den měsíce připraví vedoucí ŠJ pro strávníky  částku na daný měsíc spolu s variabilním symbolem (tj. číslo strávníka)
  • platbu je třeba poslat do 20. dne téhož měsíce na číslo účtu ZŠ: 1850437369/0800

Více informací v sekci Školní jídelna.