Klub rodičů MŠ

Při MŠ aktivně funguje Klub rodičů (SRPŠ). Klub pomáhá organizovat některé akce organizované pro děti. Finanční příspěvky se vybírají jednou ročně ve výši, která je stanovena přímo rodiči na první zářijové informativní schůzce. Výběr probíhá platbou v hotovosti.

Výše příspěvku činí pro děti mladší z první třídy mateřské školy i pro děti starší z druhé třídy mateřské školy  Kč.

POKLADNÍK KLUBU RODIČŮ MŠ

Pavla Konvalinková konvalinkovapavla@seznam.cz
tel.: 737542821