Zkoumáme svět pod mikroskopem

V rámci projektu Školní zahrada všemi smysly byly zakoupeny žákovské mikroskopy k pozorování při výuce přírodovědy, prvouky, v badatelském a přírodovědném kroužku. První seznámení proběhlo na podzim, žáci pozorovali různé přírodniny ze školní zahrady nejprve pod lupou a pak pod mikroskopem. V badatelském kroužku např. zkoumali krystaly modré skalice, soli a cukru. S přicházejícím jarem je pro žáky připraveno pozorování rozkvétajících jarních rostlin, různých druhů řas a dalších živých a neživých přírodnin. 

05.04.2022