Předškoláci v naší ZŠ

V pondělí 28. března a ve středu 30. března se pro budoucí prvňáčky naší základní školy uskutečnil Den pro předškoláky, během něhož se předškoláci  seznámili s budovou naší školy, s pedagogy, učebnou 1. třídy, tělocvičnou a školní zahradou. V pondělí na školní zahradě společně s prvňáčky v rámci výuky předmětu prvouka určovali jarní kvetoucí rostliny, poznávali všech sedm částí naší zahrady, např. lékárnickou, skalní, exotickou a další a povídali si o využití rostlin z naší zahrady.Ve středu se jednu vyučovací hodinu učili matematiku a český jazyk společně s prvňáčky. Nejprve se však seznámili s třídním maskotem kocourkem Samem a třídní učitelkou, poté si prohlíželi učebnice, ze kterých se budou od září učit. Dále jim prvňáčci zarecitovali básničky o písmenkách a přečetli ze Slabikáře text o ježkovi. V matematické hře počítali a poznávali různé geometrické tvary a prvky. Na závěr si prvňáčci a předškoláci zasoutěžili na iPadech v poznávání pohádek a stali se navigátory robotů VEX 123, kterým programovali cestu k barevným kostičkám. Po přestávce předškoláky čekala ještě krátká hodina tělocviku, ve které se nejprve rozcvičili ve zvířecí rozcvičce a pak zdolávali překážkovou dráhu. Jako odměnu všichni získali Pamětní list v upomínku na prožité chvíle ve škole. Předškolákům se oba dny velice líbily a určitě se těší od září do naší základní školy. Těší se na ně také všichni pedagogové a rovněž kocourek Sam. 

31.03.2022