Tři králové v mateřské škole

Je středa 5.1. Den před svátkem Tří králů. Kdo byl Kašpar, Melichar a Baltazar, odkud a kam šli?

O tom jsme si povídali v mateřské škole. A abychom si to dovedli lépe představit, navštívili jsme kostel Nanebevzetí panny Marie v Těškovicích, kde jsme si poslechli legendu o narození Ježíška a příchodu Tří králů. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu kostela, vystavený betlém, poznali jsme nový hudební nástroj – varhany. Zazpívali jsme si několik vánočních koled. Paní kostelnice nás odměnila tříkrálovým kalendářem a cukříky. Bylo to moc hezké dopoledne, kterým jsme si připomněli Vánoce.

07.01.2022