Informace k volbám do školské rady z řad rodičů

Vážení rodiče, dne 11. 7. 2021 skončí p. Evě Noskové členství ve školské radě a to po prodloužení jejího členství vzhledem k pandemii. Z tohoto důvodu v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu jednoho člena Školské rady z řad rodičů na funkční období od  11. 7. 2021 do 11. 7. 2024.

Více informací naleznete zde:

21.05.2021