ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

14.04.2020
Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ vám vznikají přeplatky na školném za vzdělávání dítěte v mateřsk
Zobrazit článek

Přání k Velikonocům

09.04.2020
Vážení rodiče, milé děti, žáci a občané,dovolte mi, abych vám svým jménem a také jménem všech zaměst
Zobrazit článek

Domácí příprava žáků ZŠ – zpětná vazba od zákonných zástupců

06.04.2020
Vážení rodiče!V minulém týdnu jsme vás požádali o zpětnou vazbu, která se týkala domácí přípravy vaš
Zobrazit článek

Informace rodičům – registrace na portálu www.proskoly.cz

02.04.2020
Vážení rodiče, naše škola se zaregistrovala na portálu Proškoly.cz, jenž nabízí různé druhy cvičení
Zobrazit článek