Informace rodičům

Vážení rodiče, sdělujeme vám, že z důvodu modernizace a rekonstrukce objektu Základní školy Těškovice bude přístup na školní zahradu a přilehlé víceúčelové hřiště zakázán a to po celou dobu probíhajících stavebních prací  v termínu od 29. 6. 2018 – 15. 10. 2018. 

Celé staveniště bude oploceno a označeno. O opětovném zpřístupnění školní zahrady a víceúčelového hřiště budete včas informováni. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.