Kroužky a náboženství v ZŠ

ambidextrie-875868_960_720

KROUŽKY V ZŠ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Název

Den a čas Ročník

Lektor

DPS Jasmínek

Úterý, 13:15 – 14:00 1. – 5. Mgr. Soňa Jarošová

Angličtina

Středa, 13:30 – 14:15 1. – 3.

Mgr. Jana Dosoudilová

Angličtina

Středa, 14:15 – 15:00 4. – 5.

Mgr. Jana Dosoudilová

Objevujeme a tvoříme

Čtvrtek, 13:00 – 13:45 1. – 5.

Mgr. Jarmila Králová

Badatelský kroužek

Čtvrtek, 13:45 – 14:30 1. – 5.

Mgr. Silvie Karešová

Atletika

Pátek, 12:30 – 13:15 1. – 2.

Mgr. Hana Těhanová

Atletika Pátek, 13:15 – 14:00 3. – 5.

Mgr. Hana Těhanová

NÁBOŽENSTVÍ

Náboženství je na naší škole nepovinným předmětem s časovou dotací 2 hodiny týdně. V letošním školním roce probíhá v pátek od 14:00 hodin. Je určen všem žákům 1. stupně. Žáci se na něj hlásí na začátku školního roku, výsledky jejich práce v předmětu jsou hodnoceny známkou, která je součástí žákova vysvědčení. Předmět se vyučuje ve škole, a to ve skupinách, kde je sdruženo více ročníků. Počty závisí na momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu. Výuku vede PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D. Přihlášku do náboženství najdete v sekci Dokumenty ZŠ.

Náboženství Pátek, 14:00 – 14:45 1. – 2.
Náboženství Pátek, 14:45 – 15:30 3. – 5.