Základní škola

Naše malotřídní základní škola sídlí v samostatné budově v areálu ZŠ a MŠ. Nabízí svým žákům vzdělání ve třech oddělených třídách všech pěti ročníků 1.stupně ZŠ. Informace o zápisu dětí do ZŠ najdete v záložkách vlevo.

Kontaktujte nás:

Platby provádějte na účet školy:

  • 1850437369/0800

Pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci v ZŠ:

  • Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 4. a 5. ročníku 
  • Mgr. Dagmar Krayzlová, třídní učitelka 1. ročníku
  • Mgr. Jarmila Králová, třídní učitelka 2. a 3. ročníku
  • Silvie Karešová, netřídní učitelka 
  • Renata Jedličková, školnice 
  • Naďa Šablaturová, externí spolupráce se ZŠ – výuka náboženství