Provoz ŠD

alarm-clock-155187_960_720

RANNÍ DRUŽINA

  • je domlouvána individuálně na základě zájmu především dojíždějících žáků
  • škola se pro přihlášené děti otevírá v 6:30

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

  • je otevřena v čase 11:40 – 16:00 hodin
  • děti je možné vyzvedávat ideálně v čase 15:00 – 16:00

KROUŽKY

  • děti jsou z družiny uvolňovány na kroužky, do kterých se přihlásily
  • během pobytu žáka v kroužku za něj zodpovídá lektro tohoto kroužku
  • po skončení kroužků se děti vrací zpět do družiny, v čase udaném zákonnými zástupci může dítě odejít samo domů
  • více informací o aktuálních kroužcích ZŠ