6. 3. 2016 : DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

V neděli 6. března pořádal Klub rodičů při Základní škole a Mateřské škole Těškovice tradiční MAŠKARNÍ PLES v kulturním domě. Děti se na počátku předvedly v průvodu masek a postupně se nám představovaly. Celým programem provázely kočky (maminky z klubu rodičů) a paní učitelka, Mgr. Dagmar Krayzlová. Pro děti byly připraveny různé aktivity a soutěže. Spoustu legrace zažily s klaunem Kalimerem a jeho pomocníky. Součástí karnevalu bylo vystoupení dětí z mateřské školy, které zatančily taneček na píseň „Hamster dance“. Základní školu na této akci prezentoval dětský pěvecký sbor Jasmínek, který se představil písněmi Pásla panenka páva, Až já pojedu přes ten les a v poslední písni Kuchyňská kapela se děti doslova vyřádily za doprovodu hry na kuchyňské nádobí. Na návštěvníky maškarního plesu čekalo v malém sále  občerstvení, pro děti byla připravená bohatá tombola.  O hudbu a ozvučení se postaral pan Radek Hoza. Celá akce se velmi vydařila a děti odcházely domů spokojené. Tímto děkujeme pořadatelům i všem účinkujícím za pečlivou přípravu a těšíme se za rok na shledanou.

9. 2. 2016 : ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Dne 9. února se uskutečnil zápis dětí do první třídy ZŠ. Celkem bylo na zápis přihlášeno 19 dětí z Těškovic a z Bítova. Zápisem provázela paní učitelka D. Krayzlová, která dětem kladla otázky související s nástupem do školy. U zápisu byla přítomna také vedoucí paní učitelka P. Sochorová a za vedení školy zástupkyně ŘŠ, paní Jana Volková. Děti musely počítat, pracovaly na interaktivní tabuli, poznávaly geometrické tvary a zvířátka. Všechny se zájmem odpovídaly. Nakonec dostaly dáreček, pamětní list a výrobky, které si pro ně připravili žáci ze základní školy.

2. 2. 2016 : DEN BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY

V úterý 2. února proběhl první projektový den s názvem: „Den budoucího prvňáčka aneb Z pohádky do pohádky“. Akce se zúčastnilo celkem 18 předškoláků z MŠ. Pohádková stezka vedla děti z budovy mateřské školy do budovy základní školy v Těškovicích. Začátek byl u Pohádkové babičky (paní učitelka Onheiserová), poté šly po stopách střevíčku do jednotlivých pohádek. Setkaly se s Popelkou (paní učitelky Sroková a Parmová), s Křemílkem, Vochomůrkou a myslivcem (paní učitelka Volková), s Červenou Karkulkou a vlkem (paní učitelka Sochorová), s čarodějnicí z Perníkové chaloupky (paní učitelka Moudrá), a se Zlatovláskou (paní učitelka Krayzlová). Děti plnily v jednotlivých pohádkách úkoly, za které dostaly do získané záložky razítko. Za své zdařilé výkony dostaly sladkou odměnu či menší dárečky, které si určitě zasloužily. Projektový den byl zdařilý a úspěšný.

28. 1. 2016 : MEZIŠKOLNÍ SOUTĚŽ ZLATÝ RECITÁTOR

Ve čtvrtek 28. ledna se na ZŠ v Kyjovicích konala recitační soutěž, které se účastnili žáci z Kyjovic, Olbramic, Zbyslavic a také ze ZŠ Těškovice. Naši žáci byli úspěšní hned ve dvou kategoriích, ocenění včetně knižního daru si z Kyjovic přivezla Nela Davidová, Klára Hořínková a také Jonáš Urbánek. Všem oceněným i zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

22. 1. 2016 : VYBÍJENÁ V PUSTÉ POLOMI

Vybraní žáci základní školy se v pátek 22. ledna zúčastnili turnaje ve vybíjené, který pořádala ZŠ Pustá Polom. V konkurenci dalších tří družstev vybojovali naši zlatou medaili. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy.