1. 6. 2016 : DEN DĚTÍ

Den dětí jsme oslavili turistickým pochodem do nedalekého Tísku. Prohlédli jsme si pštrosy, koupili malou dobrotu v obchodé a cestou zpátky jsme hledali poklad, který jsme našli po splněných úkolech ve hře šípkovaná. Počasí nám přálo a nám se to moc líbilo.

31. 5. 2016 : PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍHO LISTU

V úterý 31. 5. 2016 se v tělocvičně základní školy sešli všichni školáci. Paní zástupkyně všem žákům poděkovala za úspěšné provedení školní akademie ke Dni matek a dětem předala Pamětní list.

29. 5. 2016 : VÍTÁNÍ OBČANKŮ

V neděli 29. 5. 2016 se pěvecký sbor Jasmínek zúčastnil Vítání občánků, které se uspořádalo od 11 hodin v malém sále kulturního domu. Sboristé našim novým občánkům zazpívali ukolébavky, např. Hajej, nynej, Princi můj malinký spi nebo Houpy, houpy, hou. Rovněž zazněly verše básní Miminko se narodilo, Jen mít oči k vidění a další. Našim nejmenším přejeme šťastný, láskyplný a úspěšný život!

28. 5. 2016 : ŠKOLNÍ AKADEMIE KE DNI MATEK

V sobotu 28. 5. 2016 uspořádala naše škola v kulturním domě od 16 hodin Školní akademii ke Dni matek. Nejprve vystoupily děti z mateřské školy, které se divákům  představily několika tanečními čísly ze známých muzikálů Děti ráje a Pomáda.  Poté maminkám k jejich svátku zarecitovaly krásné verše, zazpívaly písně, např. Maminky, mámy nebo  Když se máma usmívá.

(Pokračování textu…)

19. 5. 2016 : BESEDA S MYSLIVCEM

Ve čtvrtek 19. května děti z obou tříd mateřské školy seznámila paní myslivkyně Vavrečková z Bítova s lesními zvířaty, ukázala dětem vábničky, kožešiny, lebky některých zvířat, paroží, flintu, dalekohled atd. Dětem kladla různé otázky a zapojovala je do rozhovoru. Děti si mohly na závěr kožešiny pohladit a osahat. S dětmi staršími jsme šli s paní Vavrečkovou a jejím vycvičeným loveckým psem ke krmelci. Vysvětlila nám značení na stromech, rozdíl mezi posedem a kazatelnou a další různé zajímavosti. Předvedla nám také, jak její pes umí aportovat. Dětem se tato akce velmi líbila. Obdržely na památku omalovánky s lesními zvířaty a také odznak Chraň přírodu 2016.