23. 6. 2016 : LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek jsme se rozloučili s našimi třinácti předškoláky, kteří se již v září chystají usednout do školních lavic. Slavnostním programem nás provázel známý ilustrátor Adolf Dudek, který děti bavil pohádkovým kreslením. Jednalo se o zábavnou, interaktivní show, kdy dětem představil netradiční formou známé pohádky jako je pohádka O koblížkovi, O Jeníčkovi a Mařence, O veliké řepě apod. Přímo před našimi zraky ilustrátor kreslil na keramickou tabuli obrázky z pohádkových knížek a do této činnosti aktivně zapojoval děti. Ty se staly přímými účastníky pohádek, ale také paní učitelky pan Dudek zapojil do činnosti. Děti byly nadšené, a když přišel konec, chtěly, aby ještě pan ilustrátor pokračoval dál ve své show. Poprosili jsme jej, aby pasoval naše předškoláky na školáky. Měl k tomu připravenou „velikánkou tužku pasovatelku“ a dětem jsme předali dárečky v podobě knížky s věnováním, kytičku a šerpy. Na závěr jsme se společně vyfotili a popřáli si mnoho úspěchů v první třídě. Věříme, že na mateřskou školu naši budoucí školáci nezapomenou a přijdou nám ukázat své první vysvědčení, ať se můžeme společně radovat z jejich úspěchů.

22. 6. 2016 : DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BIOPOHÁDKA

Ve středu 22. 6. 2016 se naši žáci ze základní školy a děti z mateřské školy zúčastnily divadelního představení Biopohádka. Řady diváků posílila i návštěva ze ZŠ a MŠ okolních vesnic. Dětem se představení líbilo, po jeho ukončení spokojeně odcházely zpět do školních lavic.

15. 6. 2016 : LETNÍ KONCERT V RÚ HRABYNI

Ve středu 15. 6. 2016 se DPS Jasmínek předvedl na Letním koncertě v RÚ Hrabyni. Počasí nám cestou sice nepřálo, o to více se nám ale povedlo celé vystoupení. Děti si s sebou vezly plyšová zvířátka – rekvizity k písni Čtyři koně na balkoně, o která se v autobuse bedlivě staraly. Tamním pacientům i zaměstnancům zazpívaly písně jazzové, lidové, zazněla sólová hra na flétnu, ukolébavky i verše našich předních básníků. Sboristé byli odměněni bouřlivým potleskem a malou sladkostí. Celá akce se nám velmi vyvedla a dostali jsme nabídku na účinkování v novém školním roce.

 

6. 6. 2016 : ŠKOLA V PŘÍRODĚ

První den školy v přírodě – pondělí 6. 6. 2016.

Děti se s rodiči rozloučily u autobusu a vyrazili jsme do Beskyd. Cesta byla příjemná a než jsme se nadáli, stáli jsme před chatou Unigeo v Horní Bečvě. Počasí bylo nádherné a nic nám nescházelo. Po krátké infomační schůzce se  děti ubytovaly a následoval výborný oběd.  Pak jsme se šli projít místní vesnicí až k přehradě. Děti se rozdělily do družstev, každé družstvo si vymyslelo svůj název, tajné heslo a také vlajku. Nakonec si zahrály bobříka zručnosti a tvořily výrobky z přírodnin.

(Pokračování textu…)

3. 6. 2016 : ATLETICKÝ PĚTIBOJ

V pátek 3. 6. 2016 se naši žáci zúčastnili atletického pětiboje, jehož 22. ročník uspořádala ZŠ Kyjovice ve spolupráci s OÚ. Této soutěže se zúčastnily následující základní školy: ZŠ Kyjovice, ZŠ Zbyslavice, ZŠ Těškovice, ZŠ Bravantice a ZŠ Olbramice. Sportovní klání zahájila paní ředitelka, Mgr. Blanka Drozdková a pak se již rozběhly jednotlivé soutěže: skok přes švihadlo, hod kriketovým míčkem, běh na 50m, vybíjená, vytrvalostní běh.

(Pokračování textu…)