7. 5. 2016 : TAKTICKÉ CVIČENÍ KE 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH TĚŠKOVICE

V sobotu 7. 5. 2016 proběhlo v Základní škole v Těškovicích taktické cvičení ke 125. výročí založení SDH Těškovice. Akce, která byla předem plánovaná i ve spolupráci s OÚ Těškovice, začala v 9:30 h a skončila v 11 h. V budově ZŠ se akce zúčastnil DPS Jasmínek, pod vedením Mgr. S. Jarošové. Všichni vystupovali jako figuranti, kteří byli z “ hořící budovy“ bezpečně vyvedeni. Celá akce se vydařila, děti získaly nové rady a zkušenosti, jak ze samotné záchranné akce, tak od vedoucího zásahu, p. Jiřího Krayzla.

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 2. a 3. května 2016 proběhl na ZŠ Těškovice sběr papíru. Nejvíce papíru přinesla Vendulka Vavrošová 400 kg a Matěj Havlásek 290 kg. 

Přes 100 kg donesli Amálka Grygárová, Jonáš Urbánek , Nela Satková, Lukáš Nosek, Adélka Šindlerová, Linda Stará a Klára Hořínková.

Všem aktivním sběračům děkujeme.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ“

Žáci školní družiny se přihlásili na výtvarnou soutěž “ Western a koně očima dětí “ – téma ze života Indiánů.  Soutěž vypisuje Western klub ve spolupráci s městysem Suchdol nad Odrou. Do soutěže jsme zaslali dva krásné totemy,  jejichž autorkami jsou žákyně Linda Stará, Klára Hořínková a Nela Korčáková.

29. 4. 2016 : UKLIĎME ČESKO

Dne 29.4 uspořádalav Těškovicích ve spolupráci s OÚ Těškovice akci „ Ukliďme svět“. Všechny děti vyrazily do jarní přírody, aby sbíraly papírové a plastové odpady. Akci velel místostarosta Ing. Jiří Řeháček v doprovodu pedagogických pracovníků. Počasí nám přálo, navštívili jsme Studánku lásky, Suchou zátoku a vrátili jsme se přes Suchý důl do školy.

28. 4. 2016 : JARNÍ KONCERT V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V KYJOVICÍCH

Dne  28.4. 2016 uspořádal dětský pěvecký sbor Jasmínek, pod vedením ředitelky Mgr. Soni  Jarošové, Jarní koncert v Domově důchodců v Kyjovicích. Žáci se představili lidovými písněmi, přednesli básně s jarní tématikou. Diváci se mohli zaposlouchat do tónu swingového kanónu nebo si připomenout tvorbu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého ve foxtrotu Malé kotě. Koncert se dětem vydařil. Na rozloučenou kromě sladkostí dostaly milé pozvání k další spolupráci, na kterou se všichni těšíme.