Tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Těškovice

lidéVEDENÍ ŠKOLY

 

Mgr. Soňa Jarošová
reditelka@zsteskovice.cz
telefon 553 711 269

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Soňa Jarošová
reditelka@zsteskovice.cz
třídní učitelka 4. a 5. ročníku, sbormistr pěveckého sboru Jasmínek
konzultační hodiny pro rodiče: PO 15:00 – 15:45, ÚT 7:00 – 7:45
Mgr. Dagmar Krayzlová
dagmar.krayzlova@zsteskovice.cz
třídní učitelka 1. ročníku, výchovný poradce
konzultační hodiny pro rodiče: ÚT 14:15 – 15:00, ST 7:15 – 8:00
konzultační hodiny vých. poradce: ÚT 15:00 – 16:00
Mgr. Pavlína Hajchelová
pavlina.hajchelova@zsteskovice.cz
třídní učitelka 2. a 3. ročníku, školní metodik prevence, lektor kroužků AJ
konzultační hodiny pro rodiče: ST 14:00 – 14:45, ČT 07:15 – 08:00
Mgr. Hana Růžová
hana.ruzova@zsteskovice.cz
pedagog ZŠ
konzultační hodiny pro rodiče:

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jana Volková
jana.volkova@zsteskovice.cz
telefon 553 711 269
zástupkyně ředitelky školy, vychovatelka ŠD

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Kateřina Parmová
katerina.parmova@zsteskovice.cz
 telefon 737 904 815
vedoucí učitelka MŠ, třída starších dětí
Magda Sroková
magda.srokova@zsteskovice.cz
pedagog MŠ, třída starších dětí
Pavla Sochorová
pavla.sochorova@zsteskovice.cz
pedagog MŠ, třída mladších dětí
Jana Neuwirthová – Špaková
jana.neuwirthova@zsteskovice.cz
pedagog MŠ, třída mladších dětí

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jana Chmelová
jana.chmelova@zsteskovice.cz
telefon 731 340 304
vedoucí jídelny
Miroslava Bušová
vedoucí kuchařka
Jana Šenková
pomocná kuchařka
Eliška Stará
pomocná kuchařka

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Renata Jedličková
školnice ZŠ
Marie Lorková
školnice MŠ
Eliška Stará
pracovnice provozu MŠ