Tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Těškovice

lidéVEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Soňa Jarošová
ředitelka ZŠ a MŠ
reditelka@zsteskovice.cz
telefon 553 711 269, 777 555 385
Bc. Kateřina Parmová
zástupce ředitelky
katerina.parmova@zsteskovice.cz
telefon 737 904 815

ZAMĚSTNANCI

Mgr. Dagmar Krayzlová třídní učitelka
1. ročníku
dagmar.krayzlova@zsteskovice.cz
Mgr. Jarmila Králová třídní učitelka
2. a 3. ročníku
jarmila.kralova@zsteskovice.cz
Mgr. Soňa Jarošová třídní učitelka
4. a 5. ročníku
 reditelka@zsteskovice.cz
Silvie Karešová netřídní učitel  silvie.karesova@zsteskovice.cz 
Jana Volková školní družina jana.volkova@zsteskovice.cz
Bc. Kateřina Parmová vedoucí učitelka MŠ,
druhá třída
katerina.parmova@zsteskovice.cz
Jana Neuwirthová-Špaková učitelka MŠ, druhá třída jana.neuwirthova@zsteskovice.cz
Pavla Sochorová učitelka MŠ, první třída pavla.sochorova@zsteskovice.cz
Magda Sroková učitelka MŠ, první třída  magda.srokova@zsteskovice.cz
Jana Chmelová vedoucí školní jídelny jana.chmelova@zsteskovice.cz
Miroslava Bušová vedoucí kuchařka  
Jana Šenková kuchařka  
Eliška Stará pomocná kuchařka a pracovnice provozu  
Marie Lorková školnice MŠ  
Renáta Jedličková školnice ZŠ