Informace o platbách

calculator-23605_960_720ÚČET ZŠ A MŠ

   • číslo účtu školy:  1850437369/0800
   • Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

PLATBY NA TENTO ÚČET

   • úhrada stravného ve školní jídelně
   • úhrada poplatku za školní družinu
   • platby kroužků
   • úplata za předškolní vzdělávání

 

Platby ročního příspěvku Klubu rodičů SRPŠ a poplatky za účast na plaveckém výcviku posíláme na účet Klubu rodičů.