Úplata za MŠ a stravné

bills-309600_960_720ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka ZŠ a MŠ stanovila úplatu pro předškolní vzdělávání takto:

 • měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 200 Kč
 • pro děti v posledním ročníku MŠ nejvýše po dobu 12 měsíců ve výši 0 Kč
 • pro děti v posledním ročníku MŠ s odkladem školní docházky ve výši 0 Kč
  (týká se dětí, které překročily dobu 12 měsíců)
 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017

Školné se platí na účet školy.

STRAVNÉ PRO DĚTI V MŠ
Děti z MŠ, které nedosáhly 7 let věku:

 • dopolední přesnídávka + oběd = 28 Kč
 • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 34 Kč

Děti z MŠ, které dosáhnou v aktuálním školním roce 7 let věku:

 • dopolední přesnídávka + oběd = 29 Kč
 • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 35 Kč

PLATBA STRAVNÉHO

 • v 10. – 15. den měsíce připraví vedoucí ŠJ pro strávníky  částku na daný měsíc spolu s variabilním symbolem (tj. číslo strávníka)
 • platbu je třeba poslat do 20. dne téhož měsíce na číslo účtu ZŠ:1850437369/0800

Více informací v sekci Školní jídelna.