Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků od 3. 5. 2021

Vážení rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ! Sdělujeme vám další informace ve věci povinného testování atigenními testy. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků, s účinností od 3. 5. 2021:

  1. Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo testování s frekvencí 2x týdně, nově se provádí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
  2. Informace z MŠMT: Nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec bude dokládat skutečnost, že byl ve škole neg. testován nejdéle před 72 hod čestným prohlášením.