SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

V pondělí 4. 9. 2017 proběhlo v základní škole slavnostní zahájení nového školního roku 2017/18. 

Učebna 4. a 5. ročníku se zaplnila všemi žáky školy, našimi dvanácti prvňáčky a jejich rodiči i pedagogickým sborem. Slavnostního zahájení se rovněž zúčastnil pan starosta, Ing. M. Sedlák. V úvodu zazněla státní hymna, poté všechny zúčastněné přivítala ředitelka školy, Mgr. S. Jarošová. Další slova již patřila panu starostovi. Poté vystoupili žáci 5. ročníku s veselými básněmi a rytmickými písničkami, aby naše nejmenší školáčky povzbudili a hezky naladili ihned v úvodu  jejich školní docházky. 
Další část programu již patřil třídní učitelce 1. ročníku, Mgr. D. Krayzlové, která vyzvala prvňáčky, aby se osobně představili. Za svá krásná první slůvka na půdě školy a ještě před veřejností si každý prvňáček zasloužil pěkný dárek od své třídní učitelky,  p. ředitelky i p. starosty. Tím bylo slavnostní zahájení ukončeno a nám nezbývá než dodat: “ Děti, nechť se vám daří!“