Slovo ředitelky – začátek školního roku 2017/2018

Milé děti, žáci a rodiče!

Začíná nám nový školní rok 2017/18. Dovolte mi, abych vám popřála mnoho úspěchů, splněných očekávání, spokojenosti a radosti. Čeká nás spousta projektových dnů, společných akcí, ať kulturních, sportovních či vzdělávacích, na které se všichni velmi těšíme. Tedy vzhůru do práce!

Za tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Těškovice, Mgr. S. Jarošová