Sdělení rodičům

Vážení rodiče, sdělujeme informace k pondělí  4. 9. 2017:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  • Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/18 pro všechny žáky základní školy, pedagogické pracovníky a zejména pro naše prvňáčky a jejich rodiče se uskuteční v pondělí 4. 9. 2017 od 8h, učebna 4. a 5. ročníku (1. patro).
  • Ukončení slavnostního zahájení a odchod žáků ze školy cca v 9h.
  • Po deváté hodině si zájemci mohou vyzvednout u p. učitelky Mgr. D. Krayzlové a p. vychovatelky J. Volkové přihlášky na obědy, přihlášky do školní družiny (ranní školní družina bude probíhat od 5. 9. 2017, 6:30 – 7:30h, sudý týden p. uč. Sroková, lichý týden p. uč. Karešová)
  • týden bude pro všechny třídy výuka ukončena po 4. vyučovací hodině. Poté žáci odchází na oběd, do školní družiny nebo domů.
  • týden budou mít všechny třídy výuku dle řádného rozvrhu.

Mateřská škola

  • Zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční 4. 9. 2017. Děti budou rozdělený do tříd dle seznamu na dveřích.
  • První dny mohou rodiče s nově přijatými dětmi, které snášejí odloučení hůře setrvat na třídě déle.
  • Provoz mateřské školy je celoročně od 6:15 do 16:00 hodin.
  • Scházení dětí je nyní nově pouze do 8:00 hodin na základě novely školského zákona, který zavádí povinné předškolní vzdělávání.