Poslední setkání žáků dětského pěveckého sboru Jasmínek

V úterý 20. 6. 2017 se uskutečnilo poslední setkání žáků dětského pěveckého sboru Jasmínek. Povídali jsme si o celoroční práci, zážitcích z různých koncertů a jiných společenských akcí, jak z Těškovic, tak z okolních vesnic. Také jsme si zazpívali nejoblíbenější písničky. Na závěr žáci obdrželi Pochvalu ředitelky za výraznou reprezentaci naší školy a obce a také dárečky pro dlouhé chvíle o prázdninách. Na fotografie z našeho posledního hudební ho setkání se podívejte zde: