Loučení s předškoláky

Poslední akcí letošního školního roku v mateřské škole bylo slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky ZŠ. Pozván byl Adolf Dudek známý ilustrátor, který měl připravený doprovodný program se známými pohádkami (O Budulínkovi, Boudo budko a O Červené Karkulce). Do programu zapojil nejen děti, ale i jejich rodiče. V závěru programu byly děti pasovány na školáky, dostaly absolventské tričko se jmény kamarádů a logem předškoláka a také kytičku. Paní učitelky, paní školnice a paní kuchařky dostaly také drobné dárečky, jako poděkování za starost a péči. Děti měly v krátkosti říct, co měly na školce nejraději a také co jim nejvíce chutnalo ze školní jídelny. Pro rodiče bylo připraveno malé pohoštění – buchty, koláčky a pomazánky, které všem moc chutnalo. Byla to velice vydařená akce a tímto bych chtěla poděkovat také všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli. Tímto bych chtěla popřát dětem, ať se jim daří, aby nezapomněly na svou mateřskou školu, protože všechno důležité pro život se naučily právě v ní. Přeji jim, aby jim zůstal zájem o vše, co se kolem nich děje, aby byly zvídavé a měly štěstí na pravé kamarády. Milé děti, ze srdce vám přejeme mnoho úspěchů ve školních lavicích!

                                                                                            Tým zaměstnanců mateřské školy