Rodinná soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍ PLAVIDLO“

V pondělí  19. 6. 2017 naše základní škola uspořádala druhou a poslední rodinnou soutěž tohoto školního roku, ve které 18 rodinných týmů soutěžilo o nejkrásnější plavidlo. Nejprve soutěžící shromáždili všechna plavidla na dětském hřišti, kde probíhala prezentace a prohlídka. Jak se některé týmy nazvaly? Veselí delfíni, Nepotopitelní, Mořeplavci, Piráti z Mečníka, Divoké vlny, Elizabeth, Jarní vítr, Žraloci aj.Po prohlídce plavidel kapitán každého týmu předváděl plavidlo na vodní hladině, porota a všichni zúčastnění bedlivě pozorovali, zda a jak se plavidlo po hladině pohybuje. Když zkouška plavidel skončila, nastalo hlasování dětí, žáků, pedagogů i veřejnosti. Pak se tým pedagogů vydal do budovy základní školy sčítat hlasy, hosty mezitím čekalo ve stínu stromů pohoštění. Nejlépe chvíle čekání využily děti, které s radostí naskákaly do bazénu, ve kterém při hudbě z filmu Piráti z Karibiku, vesele dováděly.

Jak dopadlo hlasování?

  1. Místo: Chobotničky -rodinný tým Matouškových
  2. Místo: Nepotopitelní  – rodinný tým Lykových
  3. Místo: Jarní vítr – rodinný tým Krčmářových

Mimořádné umístění:

Cena za originalitu: rodinný tým Tegze

Cena za zpracování plavidla: Piráti z Mečníka, rodinný tým Šindlerových

Vítězové byli řádně odměněni, všichni účastníci soutěže obdrželi účastnické listy a děti malou sladkost. Děkujeme velmi všem rodinným týmům za nádherná a obdivuhodná plavidla, která vytvořily a tím tuto soutěž podpořily. Nyní nezbývá než popřát: „ Šťastnou plavbu!“